• startsida
  • startsida

Det här är Dividend Sweden

Dividend Sweden bildades 2013. Även om Dividend Sweden är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från främst finanssektorn, men också från ett flertal andra branscher.

Dividend Sweden AB har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till de omkring 5 000 aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent.

 

Senaste nyheterna

 

Aktuellt

Dividend Sweden genomför en sammanläggning av aktier där avstämningsdagen är den 8 maj 2018. Det innebär att sista dag för handel innan sammanläggningen är den 4 maj 2018. Första dag för handel med aktien efter sammanläggningen blir den 7 maj 2018. För den som äger t ex 1000 aktier, innebär det att det nya antalet aktier blir 100 aktier. Kursen kommer matematiskt att vara 10 gånger högre på måndag den 7 maj, jämfört med stängningskursen fredagen den 4 maj.

Kapital i rörelse