• startsida
  • startsida

Det här är Dividend Sweden

Dividend Sweden bildades 2013. Även om Dividend Sweden är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från främst finanssektorn, men också från ett flertal andra branscher.

Dividend Sweden AB har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till de omkring 5 000 aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent..

 

Senaste nyheterna

 

Aktuellt

Kommande utdelning om 0,25 kr/aktie har avstämningsdag 20 juli 2021. Sista dag för handel med Dividend Swedens aktie inklusive rätt till utdelning av 0,25 kr/aktie den 18 juli 2021.

Kapital i rörelse