• startsida
  • startsida

Det här är Dividend Sweden

Dividend Sweden bildades 2013. Även om Dividend Sweden är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från främst finanssektorn, men också från ett flertal andra branscher.

Dividend Sweden AB har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till de omkring 5 000 aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent.

 

Senaste nyheterna

 

Aktuellt

Fredagen den 2 novemberr 2018 är sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Transfer Jobb. För varje 6 aktier i Dividend Sweden man äger på avstämningsdagen, erhålls 1 aktie i Transfer Jobb i utdelning. Aktierna i Transfer Jobb levereras omkring 8 november.

Onsdagen den 24 oktober 2018 är sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i Hubory. För varje 15 aktier i Dividend Sweden man äger på avstämningsdagen, erhålls 1 aktie i Hubory i utdelning. Aktierna i Hubory levereras omkring 31 oktober.

Kapital i rörelse