• startsida
  • startsida

Det här är Dividend Sweden

Dividend Sweden bildades 2013, och har sitt ursprung i det privata investerings- och rådgivningsföretaget Capensor Capital. Även om Dividend Sweden är ett ungt företag har personerna bakom bolaget många års erfarenheter från främst finanssektorn, men också från ett flertal andra branscher.

Vår affärsidé är att erbjuda bolag listade på de mindre marknadsplatserna tjänster inom finansiell rådgivning, finansiering och ägarspridning. Våra erfarenheter säger oss att det är bland mindre bolag – bolag som saknar de kontakter och möjligheter som gäller för större företag – finns en hög efterfrågan på dessa tjänster.

Målet med Dividend Sweden är att verksamheten ska generera en hög och stabil avkastning till de omkring 4 000 aktieägarna. Det mer precisa målet är satt till en årlig direktavkastning på minst 10 procent.

 

Senaste nyheterna

 

Aktuellt

Se VD Bo Lindén i Feminvests podcast

Kapital i rörelse