• Om
  • Om

Dividend Sweden AB (publ) har som affärsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Vi arbetar med att öka värdet av våra investeringar genom att känna till de bolag vi investerar i väl och målsättningen är att vara en långsiktig finansieringspartner i rätt bolag. Bolagen vi investerar i är vanligtvis listade på en mindre aktielista i Sverige eller på väg att bli listade. Korta brygglån eller emissionsgarantier förekommer som sätt att investera i bolagen.

Styrelse Dividend Sweden

Sverker Littorin

Styrelseordförande (f. 1955)

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från att bygga bolagsvärden och från styrelsearbete i listade och olistade bolag. Styrelseordförande i Qbank Holding, IQS Engergikomfort, Effekt Svenska, Yritus Oy och Momentor. Styrelseledamot Evondos Oy. Tidigare uppdrag som Group Vice President Elekta, vVD Pharmadule, styrelseordförande i bolagen; MedCap, Olivia, Samtrans, Medlearn samt styrelseledamot i Sectra och PartnerTech. Etiopisk honorärskonsul. Ägande över 5 % i följande bolag; Momentor (50 %). Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.

Bo Lindén

VD och ledamot (f. 1960)

Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Entreprenör med lång erfarenhet av ledande befattningar i företag inom den finansiella sektorn samt ett antal styrelseuppdrag. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Alfred Berg FK, Stockholm FK, Stockholm Corporate Finance. Grundare av Capensor Capital och tidigare bolagets VD de senaste fyra åren och idag styrelseordförande i bolaget. Tidigare styrelseordförande Dividend Sweden. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2013.

Tobias Berglund

Ledamot (f. 1977)

Civilekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Entreprenör med stor erfarenhet av finansmarknaden och bolagsbyggande. Grundare och vice VD i Laika Consulting. Styrelseledamot i Laika Consulting och försäkringsförmedlaren TrygghetsSpar. Har tidigare arbetat för Carnegie Pension Consulting. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2015.

Patric Perenius

Ledamot (f. 1951)

Bergsingenjör Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande Archelon och Orezone. Lång erfarenhet från att starta och bygga upp bolag samt från styrelsearbete i listade bolag, t.ex. Gripen Oil & Gas AB, Commodiy Quest, Archelon Mineral och Kopy Goldfields. Ledamot i Dividend Swedens styrelse sedan 2013.

Revisor

Johan Kaijer, auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning

Bolagsordning

Informationspolicy